Netwerk

 
Fysiotherapie Dreef is aangesloten bij verschillende netwerken met ziekenhuizen in de regio Rotterdam.
Deze netwerken zijn opgericht om de onderlinge samenwerking tussen specialisten en fysiotherapeuten te optimaliseren, de kennis van specifieke problematiek te vergroten en het behandeltraject voor de patiënt zo optimaal mogelijk in te richten.
Er vinden dan ook zeer regelmatig bijeenkomsten plaats waarbij er overleg plaatsvindt.
Fysiotherapie Dreef is aangesloten bij de volgende netwerken:
- Traumanetwerken van het Ikazia en het EMC
- Netwerk Orthopedie Fysiotherapie Rotterdam
- Maasstad Netwerk Fysiotherapie en Traumachirurgie
- Rugnetwerk Zuid-Holland Zuid
- Claudicationet