Huishoudelijk Reglement

 

Fysiotherapie Dreef heeft enkele huisregels opgesteld:

 
Als u contact op wilt nemen met de praktijk, dan kan dit telefonisch of via e-mail. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, dan kunt u de voicemail inspreken. Spreek uw naam, telefoonnummer en bericht in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wanneer u onverwachts niet op de geplande afspraak kunt komen, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren. Indien dit niet gebeurt, zal de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht bij de patiënt.
 
Bij de eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
Indien u bent verwezen door uw arts/specialist, vragen we u om de verwijsbrief mee te nemen.
 
Bij binnenkomst dient u plaats te nemen in de wachtkamer, uw fysiotherapeut haalt u op de afgesproken tijd op. Loop niet zomaar de behandelkamer binnen, hiermee stoort u de behandeling van een andere patiënt.
 
Neem bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee. Hiermee worden misverstanden over de afgesproken behandeltijd voorkomen.
 
Schakel uw telefoon uit of zet deze tijdens de behandeling op ‘stil’, zodat de behandeling niet onnodig verstoord hoeft te worden.
 
In verband met uw en onze hygiëne, vragen we u bij elke behandeling een handdoek mee te brengen en te letten op uw persoonlijke verzorging.
 
Indien u als onderdeel van uw behandeling ook gebruik maakt van de oefenzaal, zorg dan dat u makkelijk zittende kleding en schone schoenen draagt.
 
Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut het nodig acht om te overleggen met uw huisarts, specialist of bedrijfsarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft, meldt dit dan schriftelijk bij uw fysiotherapeut.
 
Door de grote verscheidenheid aan zorgverzekeraars is het voor ons niet altijd mogelijk om te bepalen hoe u voor fysiotherapie bent verzekerd. Raadpleeg indien nodig uw zorgverzekeraar en vraag naar uw polisvoorwaarden.
 
Indien u een klacht heeft over uw behandeling of fysiotherapeut, bespreek dit dan eerst met de desbetreffende fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U kunt uw klacht melden door een mail te sturen naar of door te bellen naar ons algemene telefoonnummer 0186571447. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen laten wij u binnen 2 werkdagen weten hoe wij u verder kunnen helpen. Als dit niet tot een goede oplossing leidt, kunt u terecht bij de daarvoor bestemde klachtencommissie. Voor meer informatie zie deze pagina.
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel zoekgeraakte eigendommen.